Jouw tuin afbakenen: hoe bepaal je de exacte grens van je tuin?

Waar liggen jouw grenzen?

Onduidelijkheid over de erfgrens is misschien wel de belangrijkste oorzaak van burenruzies en kan ook leiden tot conflicten met de gemeente. Zoals bij het tv-programma de Rijdende rechter regelmatig te zien is, kan onduidelijkheid over de erfgrens tot jarenlange burenruzies leiden. Toch is dit simpelweg te voorkomen door van tevoren goed uit te zoeken waar de erfgrens zich bevindt. En om constructief overleg met buren of gemeente te voeren, is het belangrijk dat de feiten over de erfgrenzen juist zijn. Hoe kom je achter de exacte grens van je tuin wanneer je bijvoorbeeld een aanbouw, schutting of hoge beplanting wilt (laten) plaatsen in je tuin?

Eigenaar of huurder

Ben je eigenaar? Kijk dan om te beginnen de eigendomsakte van je woning er eens op na. Hierin staat beschreven wat er bij het huis en de grond hoort. Ben je huurder? Kijk dan in je huurcontract. Bij sommige huurcontracten zit een plattegrond van de woning en het perceel waarop de woning staat. Zo krijg je een indicatie van de erfgrens maar die is vaak niet rechtsgeldig. Vraag daarom aan je verhuurder of woningcorporatie een (kopie van) een rechtsgeldig document waarin staat waar de erfgrens van jouw huurwoning precies ligt.

landmeter expertKen de juiste grenzen

Wanneer er al een afscheiding, aanbouw of beplanting (bomen) aanwezig is en jij en je buren zijn het eens over de erfgrens, dan zal er niet snel onenigheid ontstaan*. Maar ga daar niet te snel vanuit want ook in dit geval is het verstandig om de juiste erfgrenzen te kennen. Burenrelaties kunnen verslechteren en ook nieuwe bewoners kunnen de erfgrens gaan betwisten. Dus neem om problemen nu of in de toekomst te voorkomen, contact op met het Kadaster, dé bepalende instantie als het gaat om erfgrenzen. Zij kunnen je vertellen waar de exacte grens ligt. Ook een expert in afpaling en grensbepaling kan je hier natuurlijk in assisteren. De erfgrens kun je op verschillende manieren bepalen.

Er zijn een aantal opties:

Kadastrale kaart zonder maten

Voor een heel globale ligging van de erfgrens kun je een kadastrale kaart aanvragen. Zo’n kadastrale kaart geeft een overzicht van de ligging van percelen maar bevat geen afmetingen. Als eigenaar van een woning kun je gratis de kadastrale kaart van je perceel zien via Mijn Overheid of via kadastralekaart.com.

Kadastrale kaart met maten

Heb je zelf of iemand in je kennissenkring een beetje landmeetkundige kennis? Dan kun je met behulp van een kadastrale kaart met maten zelf kijken waar de grens van je perceel ligt. Dit is een kadastrale kaart waarop de erfgrenzen zijn ingetekend. Deze kaart heeft een kleine afwijking, is niet rechtsgeldig en alleen maar bedoeld om in overleg met je buren de erfgrens te bepalen. Deze kaart is niet gratis maar de kosten hiervan zijn een stuk lager dan die van een grensreconstructie.

Rechtsgeldige grensreconstructie

Laten meten is zeker weten. Wanneer je een rechtsgeldig document wilt hebben, dan kun je het beste een grensreconstructie laten uitvoeren door een landmeter. Een landmeter gaat eerst informatie verzamelen en uitzoeken hoe de grens in het verleden is vastgesteld. Daarna komt hij naar je toe en maakt de bestaande kadastrale grens zichtbaar door piketpaaltjes te plaatsen. Het bepalen van de grens tussen jouw perceel en dat van je buurman is inclusief het zichtbaar maken van eventuele knikpunten. Dat zijn punten waar de grens van richting verandert. Bij zo’n grensreconstructie zit ook een tekening met het verloop van de erfgrenzen van je tuin. Een grensreconstructie is niet goedkoop maar hiermee voorkom je dat de aanbouw, schutting of bomen weer moet worden verwijderd, wanneer later blijkt dat de erfgrens toch elders ligt.

Hoekpunten

De hoekpunten zijn de begin- en eindpunten, de plek waar de grens met de ene buurman ophoudt en overgaat naar de andere. Wanneer zo’n hoekpunt bijvoorbeeld bij een stoep ligt, is het bepalen daarvan meestal niet nodig. Het bepalen van de hoekpunten zit niet in een standaard-grensreconstructie. Daarvoor betaal je apart.

*Let op: Wanneer bijvoorbeeld een tuinafscheiding al jarenlang ‘op de verkeerde plek’ staat, is mogelijk ‘erfgrensverjaring’ van toepassing.